Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs

De Amsterdamse schoolbesturen in het basisonderwijs, verenigd in het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg) hebben in 2014 besloten tot invoering van een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid voor toekomstig vierjarigen. Vanaf 2015 verloopt op ruim 210 Amsterdamse basisscholen het aanmelden en plaatsen van toekomstige vierjarigen op dezelfde wijze. Dit stedelijk toelatingsbeleid is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, waarbij de gemeente Amsterdam een ondersteunende rol heeft.

Op de website schoolwijzer.amsterdam.nl vindt u alle basisscholen in Amsterdam. Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief, de brochure “Naar de basisschool” en een Voorkeursformulier. Uw kind kan op elke Amsterdamse school aangemeld worden. Op het Voorkeursformulier geeft u in volgorde uw scholen van voorkeur aan. Daarna levert u het formulier in op de school van uw eerste keuze.

In het kort

Als een kind vier jaar wordt, kan het naar de basisschool. Wanneer het kind drie jaar is ontvangen de ouders informatie over de aanmelding voor de loting en inschrijving op school. Ouders hebben daarna minimaal zes maanden de tijd om zich te oriënteren, scholen te bezoeken en hun kind aan te melden. Ouders melden hun kind vervolgens aan op de school van hun eerste keuze. Deze school registreert de aanmelding voor de loting in een centraal systeem. De ouder moet hierbij ook aangeven wat de tweede, derde en volgende keuze voor basisscholen is.

De toewijzing gebeurt vervolgens automatisch op basis van de aangeven voorkeuren en de voorrangsregels. Minimaal zes maanden voor dat het kind naar de basisschool gaat, krijgen de ouders te horen op welke school een plaats is voor hun kind is gereserveerd. Daarna kunnen zij hun kind inschrijven op deze school. De school kan in uitzonderlijke gevallen besluiten dat het niet aan de onderwijsbehoefte van een leerling kan voldoen en zal dan, in overleg, op zoek gaan naar een andere passende school. (Wet Passend Onderwijs).

Voorrang op een school

Ieder kind heeft voorrang op 8 scholen in de buurt waarvan minimaal 1 conceptschool.
De voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van het kind en de basisschool. Wilt u een overzicht van uw voorrangsscholen? Vul uw postcode en huisnummer in op Amsterdam.nl/schoolwijzer voor een overzicht.

Als de school voldoende plaatsen heeft voor het aantal aanmeldingen, dan wordt het kind automatisch geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan gelden er voorrangsregels.

Deze voorrangsregels zijn:

  • Een broertje of zusje zit op de school van eerste keuze op het moment dat het kind vier jaar wordt;
  • Het kind heeft een VVE-indicatie, gaat naar de voorschool die bij de school is aangesloten en heeft de school als voorrangsschool;
  • Het kind zit op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school van eerste keuze onderdeel van uitmaakt èn heeft de school als voorrangsschool;
  • De ouder van het kind is werkzaam op de school in een dienstverband voor onbepaalde tijd;
  • Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Voor informatie over onze school kunt u ook terecht www.scholenopdekaart.nl en www.amsterdam.nl/schoolwijzer

Schoolwijzer

Amsterdam
Website: http://bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid/
Helpdesk: toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Telefoon: 020 251 8006