TSO

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt op onze school georganiseerd door Akros. Dagelijks zijn er twee (vaste) pedagogisch medewerkers (via Ludios Sport & Spel) aanwezig plus twee vrijwilligers. TSO vindt plaats in het park. De 3 kleutergroepen hebben tegelijk TSO, vervolgens de groepen Livingstone (3) en groep Huijgens (4-5). De leerkrachten brengen en halen zelf de kinderen.
Alle leerlingen nemen in principe deel aan de TSO. De betalingen lopen via Akros. De kosten zijn 40,- per maand per kind.

De teamleider van de TSO is Gabriëlle de Bast. Zij is via de mail bereikbaar:
tso.sou@akros-amsterdam.nl

School en TSO werken nauw samen. Er vindt afstemming plaats tussen leerkracht(en) en pedagogisch medewerkers van de TSO m.b.t. de pedagogische aanpak.