Vrijwillige ouderbijdrage

Het onderwijs op onze school is gratis. Wij kunnen echter sommige activiteiten, bijvoorbeeld het vieren van feesten, uitstapjes, materialen t.b.v. ons curriculum op het gebied van persoonsvorming, niet betalen van de Rijksbekostiging. Stichting Vrienden SoU is opgericht door ouders in samenwerking met de school. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2020-2021 vastgesteld op 100,-.